Strikk er et felt hvor både billedkunstneren og kunsthåndverkeren finner referanser, materiale, håndverk og tradisjoner som de kan bearbeide og benytte i sitt arbeid. I utstillingen Strikk – masker i samtidskunsten møter vi både strikkede verk, interaktive arbeider og iscenesatt foto.

Utstillingens mål er å vise publikum hvordan samtidens kunstnere makter å avstedkomme helt nye verk og assosiasjoner via en gammel teknikk som strikking. På enkelte visningssteder får vi oppleve performance.

Følgende kunstnere deltar i utstillingen:

Kari Steihaug arbeider med strikkeobjekter hun finner og transformerer disse til nye objekter der tradisjon, håndverk, bruk og resirkulering er en viktig del av den bærende ideen. Hennes arbeid berører problemstilinger som kropp og skall, minner og forventninger, sårbarhet, det uferdige objektet, kontemplasjon og tid.

Kjersti G. Andvig med sine strikkede skulpturer av en dødscelle eller en giljotin.

Liv Reidun Brakstad i sin performance og Maria Brinch i sine fotografier av kvinner som dekker ansiktene med hendene godt ivarmet i strikkevotter, tar utgangspunkt i eller bruker erfaringer fra sitt eget liv i sine arbeider. De bruker strikking, gjennom håndverkets rolle i mellommenneskelig interaksjon og med en medmenneskelig tilnærming, som en del av et politisk og samfunnskritisk innhold.

 

Siri Berqvam, 2 timer og 45 min, 2007

Siri Berqvam strikker hjemmets inventar og gir et overraskende blikk på våre nære omgivelser. Hennes strikkede kjøkken har, gjennom en humoristisk til nærming og gjennom objektenes fristilling fra det funksjonelle, en åpen tilnærming til hverdagstingene vi ellers nesten blir blinde for. Det vi ser er gjenkjennelig, men samtidig forrykkes våre erfaringer gjennom en forskyvning som skapes av strikkingen.

Margareta Bergman tar i sitt strikkearbeid utgangspunkt i et gammelt svart-hvitt fotografi og rekonstruer en strikkegenseren som mannen på bildet har på seg. I tillegg manipulerer hun fotografiet. Arbeidet tar bl.a. opp i seg spørsmål som kan knyttes til forskning og museumstradisjoner og problemstillinger rundt beviset. Samtidig gir genserstikkingen en følelse av ivaretakelse.

Kunstneren Åsil Bøthun ble invitert til å gjøre et prosjekt i Selbu bygdemuseum sommeren 2010. Museet har Norges største strikkesamling, og kunstneren vil ta utgangspunkt i denne i prosjektet sitt.

Mer informasjon

15. januar 2011 ble det arrangert et mini-seminar i forbindelse med åpningen av STRIKK – masker i samtidskunsten i Galleri Format. Det er laget en lærerveiledning til utstillingen.

Vandreutstillingen Strikk – masker i samtidskunsten er produsert av Norske Kunstforeninger. Utstillingen er satt sammen av Anne-Grethe Thoresen  (Norske Kunstforeninger) og Elisabeth Sørheim (Norske Kunsthåndverkere). Prosjektet er et samarbeid mellom Norske Kunstforeninger, Norske Kunsthåndverkere og Neadalen Kunstforening.

Prosjektet er støttet av Norske Kunsthåndverkere, Norsk kulturråd, Norske Kunstforeninger, Selbu kommune, Selbu sparebank og Blilyst.

Visningssteder

  • Neadalen Kunstforening,  24.10.–16.11.2009
  • Levanger Kunstforening,  31.01.–16.02.2010
  • Heimdal Kunstforening,  mars 2010
  • Tynset Kunstlag, 22.05–20.06.2010
  • Seljord Kunstforening, 01.07.–01.09. 2010
  • Kongsberg Kunstforening, 11.09.–26.09.2010
  • Halden Kunstforening, 2.10.–17.10.2010
  • Rauland Kunstforening, 27.11.2010–10.01.2011
  • Galleri Format, 22.01.–12.02. 2011

Kjersti G. Andvig, Coup de Grace