I 2018 er det sjette gang Høstutstillingen i samarbeid med Norske Kunstforeninger formidler et utvalg videoarbeider til kunstforeninger rundt om i landet. Samarbeidet er viktig av mange grunner, ikke minst bidrar det til å gjøre Høstutstillingen til en nasjonal utstilling – ikke bare for kunstnerne som deltar, men også for publikum som kan se kunsten der de bor. Denne gangen er det 13 kunstforeninger og kunstlag som skal vise programmet, enten høsten 2018 eller våren 2019.

Årets Høstutstilling har et omfattende kinoprogram som vises i Kunstnernes Hus Kino hver helg gjennom hele utstillingsperioden. Den nasjonale jury har delt kinoprogrammet inn i fire programmer. I motsetning til tidligere år, hvor Høstutstillingen har fremhevet enkeltverk i samarbeidet med kunstforeningene, har de i år valgt å presentere to av disse programmene i sin helhet. Slik håper de å formidle noe av det mangfoldet som Høstutstillingen er kjent for. Samtidig, ved å presentere filmene i programmer slik juryen har satt de sammen, får publikum i hele landet innsyn i juryens kunstfaglig vurderinger og hvordan de mener disse filmene kan kontekstualisere hverandre.

Videoprogram 2 (36 min)
Astrid Findreng og Grethe Britt Fredriksen, Expirator, 2012–2019, 9:53 min
Helge Hansen, Forest Surprise, 2017, 4:02 min
Andrea Bakketun, Hull i teorien, 2017, 17:09 min
Hanne Nilsen Nygård, It’s like things are not real here, 2018, 2:52 min

Videoprogram 4 (34 min)
Helge Hansen, A walk on the Beach, 2017, 4:25 min
Andrea Lange, AH UM, 2016, 2:34 min
Marius Mathisrud, FreeDOOM Fighter, 2017, 12:03 min
Karou Calamy, Hajar, 2016, 2:28 min
Franciska Eliassen, Imellom / Blue borders, 2018, 10:23 min

Andrea Lange, AH UM, 2016, 2:34 min

I videokunst møter vi utforskende fortellerformer og krysninger mellom ulike sjangre. Med variasjon i uttrykk, tematikk og teknikk, viser arbeidene videokunstens største styrke – mediets plastiske muligheter. I videokunsten kan historiefortelling foregå på andre og nye måter, og kanskje kan kunstopplevelsen føre til at man ser litt annerledes på sin egen historie og omgivelser i etterkant.

Høstutstillingen har som mål å vise hva som røre seg i norsk samtidskunst. Alle kan søke om å få stille ut på Høstutstillingen. Deltakerne vurderes og velges av en jury bestående av seks kunstnere som er valgt av Norske Billedkunstneres landsmøte, og sitter i to år av gangen. I år består Den nasjonale jury av Anna Ihle, Anders Kjellesvik, Tom Stian Kosmo, Joar Nango, Julie Lillelien Porter og Marte Aas.

Franciska Eliassen, Imellom / Blue borders, 2018, 10:23 min

Videoprogrammet vises i:

Asker Kunstforening
Aure kunst- og handverkslag
Bodø Kunstforening
Bryne Kunstforening
Bømlo Kunstlag
Kristiansund Kunstforening
Neadalen Kunstforening
Nesodden Kunstforening
Oppdal Kunstlag
Rygge Kunstforening
Sunndal Kunstlag
Svolvær Kunstforening
Sørum Kunstforening

Kunstforeningene mottar ferdig redigerte videoprogrammer, infoark om utstillingen, formidlingsveiledning og plakatmal. Visningsperiode for programmet fastsettes av kunstforeningene selv, en gang i løpet av høsten 2018 eller våren 2019.

Hanne Nilsen Nygård, It’s like things are not real here, 2018, 2:52 min