Voi voi, vi er på utstilling! er et tredelt prosjekt bestående av ti ulike utstillinger i kunstforeningene, et formidlingsprosjekt og et program bestående av foredrag, kunstnersamtaler, filmprogram og konserter. Prosjektet som helhet har varighet fra september 2020 og ut november 2021 og tar sikte på å treffe et bredt lag av befolkningen innen alle aldersgrupper.

Tittelen Voi voi, vi er på utstilling! trekker linjene til den kjente slagersangen og Norges bidrag til Eurovision Song Contest fra 1960, samtidig som Voi voi kan bety: Wow! Vi er på utstilling. Historiske linjer kan dras til tider hvor samer ble stilt ut i dyrehager. Det kan også bety Akk og ve, som et slags hjertesukk: Vi er på utstilling.

Voi voi, vi er på utstilling! er et samarbeid mellom Norske Kunstforeninger og Samisk senter for samtidskunst, og intensjonen er å kunne presentere kunstnere fra Sápmi til områder utenfor Sápmi.

Prosjektet er muliggjort med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Norsk kulturråd, Fritt Ord og Sametinget.

Utstillingen Vååjnesasse buektedh/Att synliggöra det osynliggjorda av Tomas  Colbengtson  i Stjørdal Kunstforening. Foto: Tor Simen Ulstein / Norske Kunstforeninger
Utstillingen Vååjnesasse buektedh/Att synliggöra det osynliggjorda av Tomas  Colbengtson  i Stjørdal Kunstforening. Foto: Tor Simen Ulstein / Norske Kunstforeninger

Formidlingsprogram

En problemstilling som fornorskning og majoritetens syn på samer er et tema som gjør seg gjeldende i prosjektet. I Voi voi, vi er på utstilling! vil det satiriske talkshowet Skole-Petter Anna inngå som én av workshopene som formidles til barn og unge.

I talkshowet utfordres fordommer og det stilles spørsmål ved samer som enten sinte rettighetsforkjempere eller enfoldige humorister. Opphavskvinnene Elin Margrethe Wersland og Anna Anita Guttorm sier: «Vi ler ikke ting bort, sannheten svir, men humoren forsoner selv om vanskelige temaer blir tatt opp, slik som tilbakeføringen av samiske skjeletter, hodeskallemålinger og kolonisering og dekolonisering.»

Det vil også bli workshop i joik som et medium for samisk kulturforståelse.

Én av filmene som vises ved alle utstillingsstedene er Marek Ranis/Hans Ragnar Mathisen The Cartographer. Regissør Marek Ranis har fulgt kunstneren Hans Ragnar Mathisen på nært hold. Mathisen var en av grunnleggerne av Samisk Kunstnergruppe og er også en av deltakerne i utstillingsprosjektet.

Sentrale spørsmål i filmen er hvordan urfolksnasjoner møter dramatiske endringer i sine omgivelser, samtidig som de jobber for å opprettholde en tradisjonell livsstil og kultur. Mathisens grenseløse kart over Sápmi er en veiviser gjennom spørsmål om migrasjon, klimaendringer, naturressurser og utnytting av ressurser i nord.

Fra utstillingen Reflekšuvnnat / Refleksjoner av Rose-Marie Huuva i Rana Kunstforening. Foto: Istvan Virag/Norske Kunstforeninger

Fra utstillingen Erindringsbildet av Hanne Grete Einarsen i Nesodden Kunstforening. Foto: Tor Simen Ulstein

Utstillingsplan

Utstillingsprogrammet er utarbeidet av Samisk senter for samtidskunst og Norske Kunstforeninger.

I 2020 og 2021 vil prosjektet besøke ti kunstforeninger.

Utstillingsplan

2020

2021/22

Listen viser planlagte utstillinger – med forbehold om endringer. 

For mer informasjon om prosjektet, kan du kontakte prosjektleder Sten Nilsen på sten.nilsen@kunstforeninger.no eller 22 42 20 35

Prosjektet er dokumentert i boken: boken «Samiske kunstnere i og utenfor Sápmi – Fra utstillings- og formidlingsprosjektet Voi voi, vi er på utstilling!  som kan bestilles fra www.tekstallmenningen.no

Detalj av veket Geikkan, 1995, Rose-Marie Huuva. Vist i utstillingen Reflekšuvnnat / Refleksjoner av i Rana Kunstforening. Foto: Istvan Virag/Norske Kunstforeninger

Filmen Cartographer om kunstner, aktivist og dikter Hans Ragnar Mathisen, vises på alle utstillingsstedene. Foto: Sten Nilsen