Norske Kunstforeninger arrangerer både workshoper for mindre grupper og større seminarer. Temaene spenner fra styrearbeid, økonomi, rekruttering av frivillige og søknadsskriving, til råd om utstillingsprofil og programmering. I tillegg til å øke fagkunnskapen i kunstforeningene, er samlingene en arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Workshopene er tilpasset mindre grupper, og legger opp til aktiv deltakelse. De ledes enten av Norske Kunstforeningers ansatte eller eksterne fagfolk, og varer vanligvis 3–5 timer. Det er gratis å delta på workshopen, men reise og opphold må deltakerne dekke selv. Norske Kunstforeninger kan også utvikle spesialtilpassede workshoper for kunstforeninger som har ønsker om konkrete emner og problemstillinger.

Eksempler på temaer:

  • utstillingsprofil og programmering
  • prosjektutvikling og søknadsskriving
  • rekruttering av frivillige og medlemmer
  • organisasjonsarbeid
  • styrearbeid
  • kuratering
  • kunstformidling
  • det fysiske visningsrommet
  • informasjonsarbeid

Dersom du har forslag til andre temaer, eller ønsker en skreddersydd workshop for kunstforeningen kan du ta kontakt på telefon 22 42 20 35 eller post@kunstforeninger.no.

Workshoper og seminarer i 2020

I 2020 samarbeider Norske Kunstforeninger med Norske Billedkunstnere (NBK) og Kunstsentrere i Norge (KiN) om en turnerende seminarrekke med tittelen “Regionreform og utstillingsøkonomi”. Målet med seminarene er å styrke regional kunstnerpolitikk og å lage møteplasser for de lokale aktørene på kunstfeltet i de nye regionene. For mer informasjon om seminarene, se NBKs nettsider.

Flere av seminarene har dessverre blitt avlyst grunnet Covid-19, vi kommer tilbake med nye datoer for disse seminarene etter hvert.

 

•• 10. februar 2020 – Trøndelag senter for samtidskunst, Trondheim
Kl. 10:00–16:00 (Lunsj serveres kl. 12:30)

Påmelding skjer gjennom Norske Billedkunstneres kontaktskjema.
Men forbehold om ledige plasser. Alle påmeldte mottar bekreftelse pr epost.
Gratis deltagelse.

 

•• 24. februar 2020 – Telemark Kunstsenter, Skien
Kl. 10:00–16:00 (Lunsj serveres kl. 12:30)

Påmelding skjer gjennom Norske Billedkunstneres kontaktskjema.
Men forbehold om ledige plasser. Alle påmeldte mottar bekreftelse pr epost.
Gratis deltakelse.

 

•• 8. september 2020 – Bergen Kunsthall, Bergen
Kl. 10:00–16:00 (Lunsj serveres ca kl. 12:30)

Påmelding skjer gjennom Norske Billedkunstneres kontaktskjema.
Med forbehold om ledige plasser. Alle påmeldte mottar bekreftelse pr epost.
Gratis deltakelse.

 

•• AVLYST! – 7. oktober 2020 – Rogaland Kunstsenter, Stavanger (Informasjon om ny dato kommer senere)

•• AVLYST! – 19. oktober 2020 – Oppland Kunstsenter, Lillehammer (Informasjon om ny dato kommer senere)

•• Vår 2021 – Agder (Informasjon kommer)

•• Vår 2021 – Troms og Finnmark (Informasjon kommer)

•• Vår 2021 – Viken (Informasjon kommer)

Andre relevante kurs og seminarer

I tillegg til Norske Kunstforeningers egne kurstilbud, arrangerer flere andre aktører kurs det er gratis for kunstforeningene å delta på.

Frivillighet Norge arrangerer hver vår og høst korte innføringskurs i aktuelle tema. Kursene til Frivillighet Norge er gratis å delta på, og går vanligvis på tirsdager eller onsdager 17.00–20.00 i Oslo. Også Nasjonalmuseets landsdekkende program arrangerer flere kurs, som er åpne for deltakere fra kunstforeningsnettverket. I tillegg har VOFO kurs som kan være relevante, men disse koster det vanligvis 1000–1500 kroner å delta på.