Norske Kunstforeninger arrangerer både workshoper for mindre grupper og større seminarer. Temaene spenner fra styrearbeid, økonomi, rekruttering av frivillige og søknadsskriving, til råd om utstillingsprofil og programmering. I tillegg til å øke fagkunnskapen i kunstforeningene, er samlingene en arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Workshopene er tilpasset mindre grupper, og legger opp til aktiv deltakelse. De ledes enten av Norske Kunstforeningers ansatte eller eksterne fagfolk, og varer vanligvis 3–5 timer. Det er gratis å delta på workshopen, men reise og opphold må deltakerne dekke selv. Norske Kunstforeninger kan også utvikle spesialtilpassede workshoper for kunstforeninger som har ønsker om konkrete emner og problemstillinger.

Eksempler på temaer:

  • utstillingsprofil og programmering
  • prosjektutvikling og søknadsskriving
  • rekruttering av frivillige og medlemmer
  • organisasjonsarbeid
  • styrearbeid
  • kuratering
  • kunstformidling
  • det fysiske visningsrommet
  • informasjonsarbeid

Workshoper og seminarer i 2019

Følgende workshoper og seminarer er planlagt for 2019.

16. mars 2019 – Verktøykasse for utvikling av utstillinger, Kristiansand
Hvordan kan man skape rom for opplevelser, nysgjerrighet, engasjement og refleksjon i en kunstutstilling? Og hvordan skal man omskape flotte intensjoner i praksis, gjennom formidling og kuratering? Arrangeres i samarbeid med Nasjonalmuseet. Mer informasjon og påmelding

17. juni 2019 – Skriv godt om kunst, Bodø
På kurset lærer du hvordan du kan skrive gode og levende utstillingstekster og prosjektbeskrivelser. Gjennom korte skriveøkter, tekstsjekk og skrivefaglig påfyll blir du kjent med enkle og effektive skrivegrep som inviterer leseren inn i teksten din. Kursholder Eirik Audunson Skaar er billedkunstner og holder jevnlig skrivekurs for kunsthøgskoler og andre kulturinstitusjoner. Kurset er et samarbeid mellom Se Kunst i Nord-Norge, Nasjonalmuseet og Norske Kunstforeninger. Mer informasjon og påmelding: www.sekunst.no

31. august 2019 – Grunnkurs i styrearbeid – med ekstra fokus på økonomi, Oslo
Et intensivt kræsjkurs i styrearbeid, der du på ein spennende dag lærer alt om grunnleggende styrearbeid. «Obligatorisk» for alle nye styremedlemmer! Dette kurset har ser spesielt på god økonomistyring, og er dermed ekstra relevant for kasserere/økonomiansvarlige. Kurset ledes av Trond Bogsnes. Mer informasjon og påmelding

12. september 2019 – Seminar Greenlightdistrict 2019, Grenland
Kunstfestivalen Greenlightdistrict ble arrangert for første gang i 2017, etter tildeling fra Norske Kunstforeninger. Festivalen blir videreført i 2019, som et samarbeid mellom Kunsthall Grenland, Skiens kunstforening, Spriten kunsthall og Telemark kunstsenter, med støtte fra fylke og kommune. Under Greenlightdistrict 2019, vil det arrangeres et fagseminar som er et samarbeid mellom kunstfestivalen, Norske Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge. Mer informasjon og påmelding kommer senere.

14. september 2019 – Rekruttering av medlemmer og frivillige, Harstad
Trenger kunstforeningen flere frivillige? Du får lære mer om hvem de frivillige er, hva de motiveres av og hvordan din kunstforening kan finne flere. Workshopen arrangeres i samarbeid med Frivillighet Norge/Frivillig.no. Mer informasjon og påmelding

21. september 2019 – Strategi, programmering og publikumsutvikling, Førde
Hvordan kan man jobbe fram en strategi og et utstillingsprogram som er kunstfaglig godt, bygger opp og utvikler kunstforeningens profil – samtidig som det gir godt besøk og sikrer nødvendig inntjening? Hvordan kan kunstforeningene tiltrekke seg nye publikumsgrupper og samtidig holde på sitt kjernepublikum? Mer informasjon og påmelding kommer senere.

Dersom du har forslag til andre temaer, eller ønsker en skreddersydd workshop for kunstforeningen kan du ta kontakt på telefon 22 42 20 35 eller post@kunstforeninger.no.

 

Andre relevante kurs og seminarer

I tillegg til Norske Kunstforeningers egne kurstilbud, arrangerer flere andre aktører kurs det er gratis for kunstforeningene å delta på.

Frivillighet Norge arrangerer hver vår og høst korte innføringskurs i aktuelle tema. Kursene til Frivillighet Norge er gratis å delta på, og går vanligvis på tirsdager eller onsdager 17.00–20.00 i Oslo. Også Nasjonalmuseets landsdekkende program arrangerer flere kurs, som er åpne for deltakere fra kunstforeningsnettverket. I tillegg har VOFO kurs som kan være relevante, men disse koster det vanligvis 1000–1500 kroner å delta på.