Norske Kunstforeninger arrangerer både workshoper for mindre grupper og større seminarer. Temaene spenner fra styrearbeid, økonomi, rekruttering av frivillige og søknadsskriving, til råd om utstillingsprofil og programmering. I tillegg til å øke fagkunnskapen i kunstforeningene, er samlingene en arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Workshopene er tilpasset mindre grupper, og legger opp til aktiv deltakelse. De ledes enten av Norske Kunstforeningers ansatte eller eksterne fagfolk, og varer vanligvis 3–5 timer. Det er gratis å delta på workshopen, men reise og opphold må deltakerne dekke selv. Norske Kunstforeninger kan også utvikle spesialtilpassede workshoper for kunstforeninger som har ønsker om konkrete emner og problemstillinger.

Eksempler på temaer:

  • utstillingsprofil og programmering
  • prosjektutvikling og søknadsskriving
  • rekruttering av frivillige og medlemmer
  • organisasjonsarbeid
  • styrearbeid
  • kuratering
  • kunstformidling
  • det fysiske visningsrommet
  • informasjonsarbeid

Dersom du har forslag til andre temaer, eller ønsker en skreddersydd workshop for kunstforeningen kan du ta kontakt på telefon 22 42 20 35 eller post@kunstforeninger.no.

Workshoper og seminarer i 2020

Grunnet COVID-19 (koronaviruset) er kurs og seminarer i 2020 utsatt.

Andre relevante kurs og seminarer

I tillegg til Norske Kunstforeningers egne kurstilbud, arrangerer flere andre aktører kurs det er gratis for kunstforeningene å delta på.

Frivillighet Norge arrangerer hver vår og høst korte innføringskurs i aktuelle tema. Kursene til Frivillighet Norge er gratis å delta på, og går vanligvis på tirsdager eller onsdager 17.00–20.00 i Oslo. Også Nasjonalmuseets landsdekkende program arrangerer flere kurs, som er åpne for deltakere fra kunstforeningsnettverket. I tillegg har VOFO kurs som kan være relevante, men disse koster det vanligvis 1000–1500 kroner å delta på.