Kunstforeninger og -lag kan søke Lotteri-og stiftelsestilsynet om momskompensasjon via Norske Kunstforeninger. Ordningen kompenserer for kostnader frivillige organisasjoner har til moms ved kjøp av varer og tjenester.

NB NY SØKNADSFRIST: Søknad om momskompensasjon for regnskapsåret 2023 sendes Norske Kunstforeninger innen 1. juni 2024.

Om tilskuddsordningen
Frivillige organisasjoner må betale moms på kjøp av varer og tjenester, i motsetning til næringsliv og offentlige etater. Momskompensasjonsordningen skal oppveie for denne skattleggingen av frivillig arbeid, og er ment å fremme frivillig aktivitet. Søkere med driftskostnader under 5 millioner kroner kan regne med å få tilbake om lag 8 % av søknadsbeløp (driftskostnader minus fradrag), dersom det heller ikke i år blir noen avkortning av beløpet. Norske Kunstforeninger mottok i desember 2023 i underkant av 5,2 millioner kroner til fordeling på 93 søkere og sentralleddet.

Send søknad om momskompensasjon for regnskapsåret 2023
Søker må være medlem i Norske Kunstforeninger og registrert i Frivillighetsregisteret. Norske Kunstforeninger søker etter såkalt forenklet modell. Det betyr at foreningens driftskostnader fra signert og revidert årsregnskap for 2023 legges til grunn.

Nederst på siden ligger veiledningsskriv og søknadsskjema i word og excel. Les veiledningen nøye. Ved spørsmål, kontakt seniorrådgiver Hanne Houen på e-post.

Søknadsskjema med vedlegg sendes på e-post til hanne.houen@kunstforeninger.no eller per post til Norske Kunstforeninger, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo

Merk søknad: Søknad momskompensasjon 2023

Søknadsfrist: 1. juni 2024