Finn du ikkje svar på det du lurer på i menyen til høgre, kan du gjerne kontakte administrasjonen for råd på post@kunstforeninger.no eller telefon 22 42 20 35.

Innlogging til medlemssystemet HyperSys

Medlemslag i Norske Kunstforeninger er pliktige til å oppdatere kontaktinformasjon til kunstforeininga og oversikta over styremedlemmer. Oppdaterer ein informasjonen etter kvart årsmøte, sikrar ein at kunstlaget alltid mottek viktig informasjon, og at styremedlemmene får tilsendt tidsskriftet Kunst Pluss gratis.

Registrering skjer via medlemsystemet HyperSys. Via medlemssystemet kan de også levere statistikkskjema, årsmelding og melde dykk på aktuelle arrangement.

Før du loggar inn første gong, må du laste ned og lese gjennom heile brukarrettleiinga. Du finn også utfyllande informasjon om bruk av systemet på hjelpesida til HyperSys.

Har du allereie oppretta ein brukar i HyperSys? Då kan du logge inn direkte frå: https://kunstforeninger.hypersys.no