Mange kunstforeninger arrangerer foredrag om kunst for medlemmene og andre interesserte. Her har vi samlet noen forslag på fagfolk som tilbyr foredrag og kurs om ulike temaer innen samtidskunst og kunsthistorie.

Det er mulig å søke Norske Kunstforeninger om prosjektstøtte til foredrag.

Når koronapandemien gjør det vanskelig med fysiske arrangementer, kan det kanskje være en idé å i stedet invitere til et digitalt foredrag? Jan Kokkin tilbyr nå kunstforeningene et digitalt foredrag om Gunnar S. Gundersen.

Aase-Hilde Brekke tilbyr foredrag om performancekunst. Her fra performancen «Entirely Buddha (1994)» av Aase-Hilde Brekke/Tarateateret. Foto: Hans Christian Schrøder.