Skulle det oppstå skader på kunst under transport eller mens kunsten er i utstillingslokalet, kan det bli svært dyrt om man ikke har forsikring. Norske Kunstforeninger har en avtale med forsikringsselskapet If om en prisgunstig transport- og utstillingsforsikring for medlemsforeningene. Forsikringen gjelder transport til og fra utstillingssted, samt forsikring i utstillingsperioden. Detaljer om hver enkelt utstilling som skal forsikres, må meldes inn til If i forkant.

Forsikringsvilkår

Minimumspremie per år er 3 000 kroner. Dersom forsikring av årets utstillinger ikke kommer opp i denne summen, vil mellomlegget bli etterfakturert.

Dekning under transport: Alle farer. Forsikringen gjelder ikke ved mangelfull emballasje eller uegnet transportmiddel. Ved transport i tilhenger gjelder egne regler.

Dekning i utstillingsperioden: Brann, innbrudd, vannskade, hærverk og tyveri (så sant det er ansvarlig personale i lokalet). Under utstilling utendørs gjelder forsikringen kun mot brann.

Når kunstforeningen har opprettet en forsikringsavtale med If, må man melde inn/deklarere hver utstilling før transporten starter. Meld alltid inn polisenummer (det begynner med SPxxxxx), så If kan identifisere hvem som melder inn utstillingen.

For å få tilsendt fullstendige forsikringsvilkår, eller ved spørsmål, kan Hanne Houen i Norske Kunstforeninger kontaktes på e-post hanne.houen@kunstforeninger.no

Opprettelse av avtale

For å opprette avtale må følgende meldes til IF senest to uker før første utstilling:

  • Navn på forening/lag og annen kontaktinformasjon inkludert organisasjonsnummer
  • Opplys om at laget er medlem av Norske Kunstforeninger og det gjelder If-avtale med Norske Kunstforeninger
  • Bestillingsskjema (deklarasjon) skal inneholde navn på utstiller og tittel på utstilling, sted for utstilling, utstillingsperiode, liste over kunstverk m/priser (teknikk må spesifiseres) og totalverdi ferdig summert (forsikringssum).

Oppretting av avtale og innmelding av utstillinger gjøres direkte til iftrans@if.no eller If Kundesenter på 21 49 24 00. Kontaktpersoner i If er Vigdis Kromvoll, tlf. 22 53 30 56 eller Karin B. Natvik, tlf.: 21 49 59 99.

Eventuell skade må straks meldes inn til transportør samt til bedriftskade@if.no.

Dersom kunstforeningen allerede har inngått avtale med If, laster man ned, fyller ut og sender inn bestillingsskjemaet før hver utstilling.