Skulle det oppstå skader på kunst under transport eller mens kunsten er i utstillingslokalet, kan det bli svært dyrt om man ikke har forsikring. Norske Kunstforeninger forhandlet fram en avtale med forsikringsselskapet If om en gunstig utstillingsforsikring for medlemsforeningene våre. Forsikringen gjelder transport til og fra utstillingsstedet innen Norden, samt forsikring i utstillingsperioden. Detaljer om hver enkelt utstilling som skal forsikres, må meldes inn til If i forkant.

Forsikringsvilkår

Minimumskostnad per år er 3 000 kroner. Dersom forsikringen av alle utstillinger ikke kommer opp i denne summen, vil mellomlegget opp til 3 000 kroner etterfaktureres.

Dekning under transport: Alle farer. Forsikringen gjelder ikke ved mangelfull emballasje eller uegnet transportmiddel. Ved transport i tilhenger gjelder egne regler.

Dekning i utstillingsperioden: Brann, innbrudd, vannskade, hærverk og tyveri (så sant det er ansvarlig personale i lokalet). Under utstilling utendørs gjelder forsikringen kun mot brann.

Når kunstforeningen har opprettet en forsikringsavtale med If, må man deklarere hver utstilling før transporten starter. Meld alltid inn polisenummer (det begynner med SPxxxxx), slik at If kan identifisere hvem som melder inn utstillingen.

For å få tilsendt fullstendige forsikringsvilkår eller ved spørsmål om avtalen, kan Hanne Houen i Norske Kunstforeninger kontaktes på telefon 22 42 20 35 eller e-post hanne.houen@kunstforeninger.no

Opprettelse av avtale

For å opprette en årsavtale må følgende meldes til IF senest to uker før første utstilling:

  • Navn på forening/lag og annen kontaktinformasjon inkludert organisasjonsnummer
  • Opplys om at laget er medlem av Norske Kunstforeninger og det gjelder If-avtale med Norske Kunstforeninger
  • Deklarasjonen skal inneholde utstillers navn på utstilling, sted for utstilling, utstillingsperiode, liste over kunstverk (spesifiser teknikk), kunstverkpriser og totalverdi ferdig summert (forsikringssum)

Oppretting av avtale og rapportering av utstillinger gjøres direkte til iftrans@if.no eller If Kundesenter på 21 49 24 00. Kontaktpersoner i If er Vigdis Kromvoll, tlf. 22 53 30 56, eller Ayana Damena Janfa tlf. 21 49 59 99.

Dersom kunstforeningen allerede har inngått avtale med If, laster man ned, fyller ut og sender inn deklarasjonsskjemaet før hver utstilling.