Norske Kunstforeninger bruker Atlas Spedisjon AS til frakt av kunst. Dei har gunstige prisar samanlikna med andre transportfirma, og ordnar transport over heile Noreg og frå utlandet.

Kunstforeiningar vil få ein ekstra god pris – berre opplys om at kunstforeininga er medlem i Norske Kunstforeninger ved bestilling. Kunsten må vere forsvarleg pakka i solide transportkasser. Kontakt Atlas Spedisjon direkte for pristilbod.

Atlas Spedisjon AS