Styrearbeid – er det noen kunst?

For å bidra til å styrke organisasjonsutvikling i medlemsforeningene, har Norske Kunstforeninger i samarbeid med forfatter Trond Bogsnes i 2022 gitt ut tredje utgave av håndboka Styrearbeid – er det noen kunst? Håndbok for deg som er medlem av styret i en kunstforening.

Boka, som ble sendt ut til styrene i alle landets kunstforeninger, handler om oppgavene, pliktene og ansvaret du har som tillitsvalgt i en kunstforening. I tillegg til å gjøre styremedlemmene rustet til å gi viktige bidrag til foreningen og samfunnet, kan boka også inspirere og gjøre styrearbeidet morsommere!

Bestill styrehåndboka Styrearbeid – er det noen kunst? av Trond Bogsnes:

  • Bestilling sendes post@kunstforeninger.no (husk antall, post- og fakturaadresse)
  • Medlemspris 1-9 eks: 150 kroner per stk
  • Medlemspris 10+ eks: 100 kroner per stk
  • Andre: 200 kroner per stk
  • Porto kommer i tillegg

Organisasjonshandbok frå Frivillighet Norge

Frivillighet Norge har utvikla Organisasjonshåndboka, som særlig er rettet mot nystarta eller små organisasjoner. Håndboka inneholder konkrete råd og tips til hvordan starte og drive en liten frivillig organisasjon. Den tar blant annet for seg stiftelsesmøte, vedtekter, økonomi, søknadsskriving, registrering i Brønnøysundregistrene, årsmøte, styre og kommunikasjon.

Organisasjonshåndboka kan lastes ned som pdf-fil her:

Meir informasjon: Organisasjonshåndboka – Frivillighet Norge