Grunnleggjande kunnskap om styre- og organisasjonsarbeid er essensielt for at kunstforeiningane skal nå målet om å formidle kunst til publikum.

For å bidra til å styrke organisasjonsutviklinga i medlemsforeiningane har Norske Kunstforeninger gjeve ut handboka Styrearbeid – er det noen kunst?. Boka handlar om dei oppgåvene, pliktene og ansvaret du har som tillitsvald i ei kunstforeining. I tillegg til å gjere styremedlemmene rusta til å gje eit viktig bidrag til kunstforeininga og samfunnet, kan boka også inspirere og gjere styrearbeidet morosamt!

Vi anbefaler kunstforeiningane å kjøpe inn eit eksemplar til kvar av styremedlemmene. Bestillinga vert sendt samla til ei postadresse saman med faktura.

NY UTGAVE av boken presenteres på årsmøtehelgen 7. – 8. mai.
Så fort ny utgave er klar vil den kunne bestilles her.

Styrearbeid – er det noen kunst? 

  • Forfattar: Trond Bogsnes
  • 95 kroner per stk. inkl. porto. (85 kroner per bok ved kjøp av minimum 10)
  • 130 kroner (for personar/foreiningar som ikkje er medlemmer i Norske Kunstforeninger)
  • Send bestilling til post@kunstforeninger.no (opplys om antal og post/faktureringsadresse)

Organisasjonshandbok frå Frivillighet Norge

Frivillighet Norge har utvikla Organisasjonshåndboka, som særleg er retta mot nystarta eller små organisasjonar. Handboka innheld heilt konkrete råd og tips til korleis ein kan starte og drive ein liten frivillig organisasjon på best mogleg måte. Ho tek mellom anna føre seg stiftingsmøte, vedtekter, økonomi, søknadsskriving, registrering i Brønnøysundregistrerne, årsmøte, styre og kommunikasjon.

Organisasjonshåndboka kan anten bestillast frå Frivillighet Norge, eller lastast ned gratis som pdf-fil frå nettsida deira.

Meir informasjon: Organisasjonshåndboka – Frivillighet Norge