Norske Kunstforeninger bruker HyperSys som medlemssystem. Kunstforeninger som ønsker det kan også ta i bruk systemet som sitt eget lokale medlemsregister, fullspekket av nyttige funksjoner! HyperSys er spesialutviklet for frivillige organisasjoner, og tilbudet via Norske Kunstforeninger er svært prisgunstig.

HyperSys er nettbasert og fungerer på PC, Mac, nettbrett og mobil. Systemet er enkelt og fleksibelt å bruke, og man får tilgang til nyttige funksjoner som:

  • medlemsregister
  • e-post og SMS-utsendelse til medlemmer
  • automatisk fakturering og enkel oppfølging av medlemskontingent
  • automatisk oppdatering om innmeldinger, feiladresserte brev, e-poster
  • enkel innmelding for nye medlemmer på nett
  • arrangementsmodul med påmelding og fakturering
  • postutsending
  • spørreundersøkelser
  • vervekampanjer

Kunstforeningene faktureres årlig, og binder seg for ett kalenderår av gangen. Prisen for 2020 er 655 kroner i grunnpris + 11 kroner per medlem. Dersom ønsker å bruke SMS eller ferdig pakket/utsendt brevpost, må man betale stykkpris for dette, det kommer i tillegg til årskostnaden.

Ved å logge dere inn i HyperSys, og se nærmere på HyperSys’ hjelpesider, vil dere får et inntrykk av hvordan systemet er bygd opp og fungerer.

For bestilling av HyperSys eller utfyllende informasjon om systemet, kan vi kontaktes på telefon 22 42 20 35 eller post@kunstforeninger.no