Norske Kunstforeninger bruker HyperSys som medlemssystem. Lokale kunstforeninger kan ta i bruk systemet som lokalt medlemsregister. Bestilling av HyperSys går via Norske Kunstforeninger og det må skrives kontrakt før systemet tas i bruk.

HyperSys er utviklet for frivillige organisasjoner, og tilbudet er prisgunstig. HyperSys er nettbasert og fungerer på PC, Mac, nettbrett og mobil. Systemet er enkelt og fleksibelt å bruke, og man får tilgang til nyttige funksjoner som:

  • medlemsregister
  • e-post og SMS-utsendelse til medlemmer
  • automatisk fakturering og enkel oppfølging av medlemskontingent
  • automatisk oppdatering om innmeldinger, feiladresserte brev, e-poster
  • enkel innmelding for nye medlemmer på nett
  • arrangementsmodul med påmelding og fakturering
  • postutsending
  • spørreundersøkelser
  • vervekampanjer

Kunstforeningene faktureres årlig, og binder seg for ett kalenderår av gangen. Prisen for 2023 er 680 kroner i grunnpris + 12 kroner per medlem. Dersom man ønsker å bruke SMS eller ferdig pakket/utsendt brevpost, må man betale stykkpris for dette, det kommer i tillegg til årskostnaden.

Ved å logge dere inn i HyperSys, og se nærmere på HyperSys’ hjelpesider, vil dere får et inntrykk av hvordan systemet er bygd opp og fungerer.

For utfyllende informasjon eller bestilling av HyperSys: Kontakt oss på telefon 22 42 20 35 eller post@kunstforeninger.no