Når man skal føre regnskap for en kunstforening er det flere ting å tenke . For å gjøre jobben litt enklere har vi satt opp et forslag til hvordan et årsregnskap med kontoplan, resultatregnskap og balanse kan se ut. Kontoplanen er ikke minst ment som et hjelpemiddel for foreninger/lag som søker, eller har planer om å søke momskompensasjon for regnskapsåret 2019.

Kontoplanen inneholder de fleste vanlige postene, og nummereringen på de ulike kontoene følger norsk regnskapsstandard (Norsk Standard 4102). Dere står fritt til å legge til flere kontoer under hovedpostene, for eksempel under 4300 Aktivitetskostnader, slik at inndelingen passer med aktiviteten i deres forening. 

Dere kan selvsagt også fjerne poster som ikke er relevante for dere. Dersom dere aldri betaler ut lønn, kan dermed alle postene under 5000 Lønnskostnader slettes.