Her ligger et utkast til en enkel kontoplan for årsregnskapetter Norsk Standard 4102. Kontoplanen kan være nyttig inspirasjon for kunstforeninger og kunstlag som ønsker råd om hvordan sette opp et profesjonelt utseende årsregnskap.

Kontoplanen er ikke minst ment som et hjelpemiddel for foreninger/lag som søker, eller har planer om å søke momskompensasjon for regnskapsåret 2019.