Når man arrangerer en kunstutstilling er det viktig å ha på plass en avtale som regulerer forholdet mellom kunstner og kunstforening. Ved salg fra utstillingen må man også ha en salgskontrakt, og ved utleie av kunstverk fra egen samling må en avtale avklare ansvarsforholdet.

Dersom kunstforeningen ikke har utviklet egne kontrakter, kan dere bruke standardkontraktene som er tilgjengelige for nedlasting nederst på siden. Kontraktene kan også brukes som utgangspunkt for å sette opp avtaler tilpasset kunstforeningens drift.

Avtale om utstilling

Husk at det alltid skal foreligge en bindende avtale mellom kunstforening og kunstner(e), og at begge parter skal ha hvert sitt eksemplar.

Mange kunstforeninger har utarbeidet egne utstillingsavtaler som er tilpasset kunstforeningens forhold. De av kunstforeningene som ikke har en egen avtale kan benytte vår standardavtale, som er utarbeidet i samråd mellom Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK) og Norske Kunstforeninger.

Salgskontrakt

Husk at kontrakten skal foreligge i 4 eksemplarer. Både kjøper, kunstforening, kunstner og Bildende Kunstneres Hjelpefond – BKH (der dette er aktuelt) skal ha hvert sitt eksemplar. I salgskontrakt og på faktura må det tydelig framgå at kunster er ansvarlig selger, og at kunstforeningen bare formidler salget på vegne av kunstneren. For kunstverk med en salgssum på over 2 000 kroner, skal det betales 5 % til Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Norske Kunstforeninger har høsten 2015 revidert salgskontrakten for kunstverk, i samråd med Norske Billedkunstnere og Norske Kunsthåndverkere. Den oppdaterte salgskontrakten tydeliggjør at kunstner er ansvarlig selger og at kunstforeningen fungerer som formidlingsledd. Bakgrunnen for gjennomgangen er saken der et galleri ble dømt til å etterbetale moms på salg av kunst, fordi det ikke kom tydelig frem at galleriet bare formidlet kunstsalget på vegne av kunstneren. Vi oppfordrer alle til å laste ned og benytte revidert versjon av kontrakten. Kunstforeningene må sette seg inn i hvordan regnskap og avtaler bør se ut ved formidlingssalg.

Mer informasjon: Momsregler ved salg av kunst

Utleie av kunstverk

Flere kunstforeninger har egne kunstsamlinger, som de leier ut til kommune, bedrifter eller privatpersoner. Dette kan gi en fin ekstrainntekt, men husk at er smart å ha en kontrakt som avklarer ansvarsforhold rundt utleien. Både utleier og leietaker skal ha et eksemplar av avtalen.