Kunstavgiften administreres av Bildende Kunstneres Hjelpefond.
Informasjon, rapportering og innbetaling:
www.kunstavgiften.no

Ved alt offentlig salg av kunst, inkludert formidlingssalg gjennom en kunstforening, skal kjøper betale en avgift på 5 % i tillegg til salgspris når verket koster over 2000 kroner. Foreningen er ansvarlige for å rapportere inn salget og overføre pengene til Bildende Kunstneres Hjelpefond. Midlene fra kunstavgiften kommer kunstnere til gode gjennom stipender o.a.

Kort oppsummert om kunstavgiften:

  • Avgiften er på 5 %
  • Verk som koster 2000 kroner eller mindre er unntatt avgift
  • Avgift betales for alle originaleksempar av kunstverk, inklusive fotografiske verk, kunsthåndverk og amatørkunst
  • Gjelder ved førstehåndssalg, videresalg og utsmykkingsoppdrag
  • Det skal ikke gjøres fradrag for ramme, sokkel, mappe o.l., når dette selges sammen med verket
  • Kunstforeningens provisjon skal inngå i beregningsgrunnlaget
  • For momspliktig salg skal kunstavgiften legges til før beregning av moms
  • Frister for innbetaling er 10. juni, 10. oktober og 10. februar