Ved offentlig salg av kunst skal kjøper betale en avgift på 5 % i tillegg til salgsprisen, når verket koster over 2000 kroner. Kunstforeningene er ansvarlige for å rapportere inn salget og overføre pengene til Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Kunstavgiften blir administrert av Bildende Kunstneres Hjelpefond. Midlene fra kunstavgiften kommer kunstnere til gode gjennom stipender, vederlag, tilskuddsordninger og kunstpriser.

Kort oppsummert om kunstavgiften:

  • Avgiften er på 5 %
  • Det er ikke avgift på verk som koster 2000 kroner eller mindre
  • Avgiften skal betales for alle originale kunstverk, inklusive fotografiske verk, kunsthåndverk og amatørkunst
  • Gjelder ved førstehåndssalg, videresalg og utsmykkingsoppdrag
  • Det skal ikke gjøres fradrag for ramme, sokkel, mappe o.l., når dette selges sammen med verket
  • Provisjonen til kunstforeningen inngår i beregningsgrunnlaget
  • For momspliktig salg skal kunstavgiften legges til før beregning av moms
  • Frister for innbetaling er 10. juni, 10. oktober og 10. februar

Mer informasjon, rapportering og innbetaling: www.kunstavgiften.no