Norske Kunstforeninger oppfordrer alle våre medlemsforeninger om å registrere seg i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Både innmelding og oppføring i Frivillighetsregisteret er gratis. Å være registrert i Frivillighetsregisteret gir dessuten flere økonomiske fordeler.

Frivillighetsregisteret har som hovedmål å lette samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og myndighetene, og regjeringen har et uttalt mål om økt bruk av Frivillighetsregisteret.

Ved å stå oppført i Frivillighetsregisteret får kunstforeningen blant annet mulighet til å:

Det kan også være andre offentlige eller private tilskuddsordninger som forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret. Det er også et mål at flere departementer på sikt skal ta i bruk Frivillighetsregisteret i forvaltningen av tilskudd til frivillige organisasjoner.

For å registrere kunstforeningen i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret benyttes Samordnet registermelding i Altinn, bruk Forenklet skjema for foreninger (BR1034).