Lotteri, basar, bingo og møtelotteri blir frå 1. januar 2023 omtalt og definert som «pengespel» og kan bli arrangert utan at de treng å melde frå til Lotteritilsynet. Det er ikkje heller behov for å melde inn omsetning i etterkant av pengespelet så lenge omsetninga er under 200 000 kroner årleg. Overskotet kan ikkje gå til såkalla fortenestebaserte (kommersielle) formål.

Les meir: https://lottstift.no/for-aktorer/pengespel-med-omsetning-under-200-000-kroner/