Mottar kunstforeningen pengegaver eller donasjoner? Personer eller bedrifter som gir gaver på mellom 500 og 25 000 kroner til en kunstforening eller kunstlag som er medlem i Norske Kunstforeninger, kan få skattefradrag dersom gavene meldes inn til oss.

Gaver må rapporteres inn via Norske Kunstforeninger

For at giver skal få skattefradrag, må foreningen én gang per år sende oss følgende informasjon om alle gaver og gavegivere:

  • 11-sifret fødselsnummer (dersom personlig giver)
  • organisasjonsnummer (dersom bedrift)
  • navn på giver
  • beløp per gave
  • e-post til giver

Frist for innrapportering er 10. januar for gaver mottatt foregående år.

Opplysninger skal sendes inn på eget skjema. Ta kontakt med Hanne Houen, hanne.houen@kunstforeninger.no, for å få tilsendt skjema og mer informasjon.

Norske Kunstforeninger rapporterer inn gavene samlet til Skatteetaten, slik at gavegiverne automatisk får opp gavebeløp og fradrag i skattemeldingen sin.

E-postadresse til giver behøves for å sende lovpålagt informasjon om at vi har rapportert gaven til Skatteetaten. Alle personopplysninger behandles konfidensielt hos oss, og vil ikke bli brukt til andre formål.

Merk at ordningen kun omfatter rene gaver/donasjoner som ikke gir giver rett til motytelser. Sponsormidler og medlemskontingent inkluderes dermed ikke. Hvis forening og giver avtaler en motytelse, for eksempel bruk av givers logo i materiell, er det ikke en gave.