Norske Kunstforeninger deler ut støtte til frakt av kunst, utstilling- og formidlingsprosjekter og utstyr til visning av kunst. Støtteordningene skal bidra til at kunstforeninger over hele landet kan vise profesjonell samtidskunst. Tilskuddene gjør det mulig for kunstforeningene å vise et bredt spekter av kunstuttrykk, og medvirker til utvikling og profesjonalisering. Alle kunstforeninger, kunstlag og kunsthaller med aktivt medlemskap i Norske Kunstforeninger kan søke støtte.

All støtte tildeles etter faglige vurderinger, men det tas også hensyn til kunstforeningenes ulike forutsetninger. Fraktstøtten fordeles tilnærmet demokratisk på alle som oppfyller søknadskriteriene. Søkerens samlede tildelte støtte på tvers av ordningene de siste årene, blir tatt med i vurderingen. I bevilgningene etterstreber vi i tillegg geografisk spredning og balanse mellom større og mindre kunstforeninger.

Søknadsfrister

Søknad om støtte må sendes før tiltaket settes i gang. Det er to faste søknadsfrister per år:

  • 1. mai – for tiltak med oppstart i tidsrommet 1. juli–31. desember
  • 1. november – for tiltak med oppstart i tidsrommet 1. januar–30. juni

Utfylt søknadsskjema med nødvendige vedlegg sendes enten per e-post til soknad@kunstforeninger.no eller per post til Norske Kunstforeninger, Kongens gate 2, 0153 Oslo.

NB! Merk at du ikke kan fylle ut søknadsskjemaet direkte i nettleseren. Søknadsskjemaet må først lastes ned og lagres lokalt på din datamaskin. Åpne den nedlastede filen, fyll ut, lagre endringer og send som vedlegg på e-post. 

Ved spørsmål til søknaden kan du ta kontakt med oss på soknad@kunstforeninger.no eller telefon 22 42 20 35.

Fraktstøtte

Fraktstøtte kan søkes til alle typer utstillinger med profesjonelle nålevende kunstnere. Støtten dekker transport av kunst til og fra utstillingssted.

Prosjektstøtte

Prosjektstøtten skal være med på å styrke kunstforeningenes posisjon som visningssted for samtidskunst. Støtten tildeles større prosjekter som går utover normal utstillingsvirksomhet, formidling av kunst og arbeid med nye publikumsgrupper. Det kan for eksempel søkes om støtte til kunstfaglige seminarer eller foredrag, katalogproduksjon, formidlingsprosjekter og kunstnersamtaler.

Utstyrstøtte

Utstyrstøtten skal gå til oppussing av utstillingslokaler eller oppgradering av visningsutstyr. Kunstforeninger kan for eksempel få støtte til innkjøp av sokler, utstillingsmontre, lysutstyr, projektorer og annet teknisk utstyr til formidling av samtidskunst.

Svar på søknaden

Behandlingstiden for søknader er normalt 4–6 uker fra søknadsfristen. Tildelingslister blir publisert på nettsider, i nyhetsbrev og sendt ut på e-post. Kun tiltak som har fått støtte vil få tilsendt svarbrev i posten. Ved spørsmål om søknadsbehandlingen, tildelinger og avslag, ta kontant på 22 42 20 35 eller soknad@kunstforeninger.no

Utbetaling av støtte