Lokale kunstforeninger kan enkelt søke Lotteri-og stiftelsestilsynet om momskompensasjon via Norske Kunstforeninger. Søknaden tar utgangspunkt i de totale driftskostnadene til kunstforeningen i fjor, og man skal ikke føre eget momsregnskap.

I 2018 mottok Norske Kunstforeninger og 74 lokale kunstforeninger samlet 2,96 millioner kroner i momskompensasjon for regnskapsåret 2017. 

Søknad om momskompensasjon for regnskapsåret 2018 sendes Norske Kunstforeninger innen 1. juni 2019.

Om tilskuddsordningen

Frivillige organisasjoner betaler moms på kjøp av varer og tjenester, i motsetning til næringsliv og offentlige etater. Momskompensasjonsordningen skal oppveie for denne skattleggingen av frivillig arbeid, og skal fremme frivillig aktivitet. Tross en gradvis økning av midlene, får søkerne ennå ikke kompensasjon for alle sine momsutgifter, i fjor mottok alle 74,5 % av beløpet de hadde søkt om. I 2019 blir 1,6 milliarder kroner delt ut. 

Norske Kunstforeninger søker etter forenklet modell, som betyr at kunstforeningenes momskostnader estimeres ut fra de totale årlige driftskostnadene. Kunstforeningene trenger ikke å dokumentere de faktiske momskostnadene. 

Send søknad for regnskapsåret 2018

Alle søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret. Nye søkere må registrere seg snarest, da registeret i år venter ekstra stor pågang. 

Søknad med vedlegg sendes enten per post til: Norske Kunstforeninger, Kongens gate 2, 0153 Oslo eller til hanne.houen@kunstforeninger.no. Merk e-post: Søknad momskompensasjon 2018.

Ved spørsmål til søknaden kan rådgiver Hanne Houen kontaktes på telefon 22 42 20 35 eller e-post hanne.houen@kunstforeninger.no.

Søknadsfrist: 1. juni 2019   

Merk at søknadsskjemaet i år ser litt annerledes ut enn tidligere. Dette skyldes nye krav fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Les veiledningen nøye før du fyller ut søknadsskjemaet. Der finner du forklaring til hvilke kostnader som skal føres i hvilke felt i skjemaet. Søknadsskjemaet trenger ikke lenger å signeres. Søknadsskjemaet finnes som både .xlsx- og .xls-fil. Dersom du har problem med å åpne xlsx-filen, så bruk xls-filen merket «eldre versjon av Excel».

Mer informasjon: