Ordningen med momskompensasjon for frivillige organisasjoner skal fremme frivillig aktivitet, og i 2018 blir 1,43 milliarder kroner delt ut. Lokale kunstforeninger søker om momskompensasjon via Norske Kunstforeninger.

I desember 2017 mottok Norske Kunstforeninger og 75 lokale kunstforeninger samlet 2,6 millioner kroner i momskompensasjon for regnskapsåret 2015. Søkerne mottok 72,8 % av beløpet de hadde søkt om.

Søknad om momskompensasjon for regnskapsåret 2017 sendes Norske Kunstforeninger innen 1. juni 2018.

Om tilskuddsordningen

Frivillige organisasjoner betaler moms på kjøp av varer og tjenester, i motsetning til næringsliv og offentlige etater. For å oppveie for denne skattleggingen av frivillig arbeid, kan foreninger og lag søke Lotteri- og stiftelsestilsynet om momskompensasjon.

Tilskuddsordningen ble innført av Kulturdepartement i 2010. Tross en gradvis økning av midlene, får søkerne ennå ikke kompensasjon for alle sine momsutgifter.

Norske Kunstforeninger søker etter forenklet modell. Det betyr at kunstforeningene ikke trenger å dokumentere de faktiske momskostnadene, fordi momsen estimeres ut fra de totale årlige driftskostnadene. Modellen gjør terskelen for å søke lav, men dessverre slår den skjevt ut for organisasjoner uten lønnsutgifter. På bakgrunn av skjevfordelingen er myndighetene i gang med en evaluering av modellen.

Send søknad for regnskapsåret 2017

Fyll ut søknadskjema (skjema og veiledning kan lastes ned nederst på siden), legg ved nødvendige vedlegg og send inn.

Enten per post til:
Norske Kunstforeninger
Kongens gate 2
0153Oslo

eller som en pdf-fil til hanne.houen@kunstforeninger.no (merk e-post: Søknad momskompensasjon 2017).

Ved spørsmål til søknaden kan rådgiver Hanne Houen kontaktes på telefon 22 42 20 35 eller e-post hanne.houen@kunstforeninger.no.

Søknadsfrist: 1. juni 2018

 

Mer informasjon: