Lokale kunstforeninger kan enkelt søke Lotteri-og stiftelsestilsynet om momskompensasjon via Norske Kunstforeninger. Ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Søknad om momskompensasjon for regnskapsåret 2020 sendes Norske Kunstforeninger innen 10. juni 2021.

Om tilskuddsordningen

Frivillige organisasjoner betaler moms på kjøp av varer og tjenester, i motsetning til næringsliv og offentlige etater. Momskompensasjonsordningen skal oppveie for denne skattleggingen av frivillig arbeid, og skal fremme frivillig aktivitet. Til tross for en gradvis økning av midlene, får søkerne ennå ikke kompensasjon for alle sine momsutgifter, i 2019 mottok søkerne nær 81% av godkjent søknadssum. Nær 1,7 milliarder kroner ble delt ut totalt.

Norske Kunstforeninger og 79 lokale kunstforeninger mottok samlet 4,07 millioner kroner i momskompensasjon for regnskapsåret 2019. Utbetalingene for den enkelte kunstforening varier fra en tusenlapp til flere hundre tusen kroner.

Norske Kunstforeninger søker etter forenklet modell, som betyr at kunstforeningenes momskostnader estimeres ut fra de totale årlige driftskostnadene. Foreninger med driftskostnader under 5 millioner kroner kan regne med å få tilbake om lag 8 % av søknadsbeløpet (altså driftskostnader minus eventuelle fradrag). I tillegg kommer en avkorting som varierer fra år til år. For regnskapsåret 2019 ble for eksempel utbetalingen rundt 81 % av det utregnede beløpet. Kunstforeningene skal ikke dokumentere sine faktiske momskostnader.

Send søknad for regnskapsåret 2020

Alle søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Nederst på siden finner du veiledning til søknad om momskompensasjon samt søknadsskjema. Les veiledningen nøye før du sender inn skjemaet med vedlegg. Der ligger viktig informasjon, samt forklaring på hvor ulike kostnader skal føres. Søknadsskjemaet behøver ikke signeres. Skjemaet finnes som .xls-fil. Det ligger også en word-fil som kan printes og fylles ut for hånd, om det er enklere.

Søknad med vedlegg sendes enten per post til: Norske Kunstforeninger, Kongens gate 2, 0153 Oslo eller til hanne.houen@kunstforeninger.no. Merk e-post: Søknad momskompensasjon 2020.

Ved spørsmål til søknaden kan seniorrådgiver Hanne Houen kontaktes på e-post hanne.houen@kunstforeninger.no.

Søknadsfrist: 10. juni 2021

NB! Kunstforeninger som på grunn av korona-situasjonen ikke avholder årsmøte før søknadsfristen 1. juni søker på grunnlag av signert og revidert årsregnskap.

Mer informasjon: