Kunstforeninger og -lag kan søke Lotteri-og stiftelsestilsynet om momskompensasjon via Norske Kunstforeninger. Ordningen kompenserer for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Søknad om momskompensasjon for regnskapsåret 2021 sendes Norske Kunstforeninger innen 10. juni 2022.

Om tilskuddsordningen

Frivillige organisasjoner betaler moms på kjøp av varer og tjenester, i motsetning til næringsliv og offentlige etater. Momskompensasjonsordningen skal oppveie for denne skattleggingen av frivillig arbeid, og skal fremme frivillig aktivitet.

Norske Kunstforeninger mottok i desember 2021 rekordhøye 4,56 millioner kroner til fordeling på 77 søkere og sentralledd. Foreningene skal ikke dokumentere sine faktiske momskostnader, i og med at Norske Kunstforeninger søker etter såkalt forenklet modell. Det betyr at foreningens momskostnader estimeres ut fra driftskostnadene i årsregnskapet. Søkere med driftskostnader under 5 millioner kroner kan regne med å få tilbake om lag 8 % av søknadsbeløpet (driftskostnader minus eventuelle fradrag). I fjor var det for første gang ingen avkorting av beløpet.

Send søknad om momskompensasjon for regnskapsåret 2021

Søkerne må være medlem i Norske Kunstforeninger og registrert i Frivillighetsregisteret.

Nederst på siden ligger veiledning til søknaden samt søknadsskjema. Les veiledningen nøye. Der ligger viktig informasjon, samt forklaring på hvor ulike kostnader og fradrag skal føres. Søknadsskjemaet skal ikke signeres. Skjemaet finnes som .xls-fil. Det ligger også en word-fil som kan printes og fylles ut for hånd, om det er enklere.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Hanne Houen, hanne.houen@kunstforeninger.no.
Ved spørsmål, ta kontakt før søknad sendes inn.

Søknadsskjema med påkrevde vedlegg sendes enten på e-post til hanne.houen@kunstforeninger.no eller i posten til Norske Kunstforeninger, Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Merk konvolutt/e-post: Søknad momskompensasjon 2021.

Søknadsfrist: 10. juni 2022

Mer informasjon: