Krav om utbetaling av tildelt støtte må sendes inn senest to måneder etter at utstillingen, prosjektet eller tiltaket er avsluttet. 

Følgende må sendes inn for å få utbetalt støtten:

  • Utfylt utbetalingsskjema
  • Kopier av fakturaer/regninger (opp til tildelt støttebeløp)
  • Legg ved kopi av medieoppslag og eventuell katalog
  • Fotodokumentasjon til Norske Kunstforeningers nettside/journal: Tre digitale høyoppløste foto i trykkvalitet. Filformat: jpeg, minimum størrelse 3008 x 200 piksler. Kunstforeningen må ha rettigheter til å bruke bildene, og navn på fotograf må oppgis.

Vi forbeholder oss retten til å kunne kreve utfyllende dokumentasjon, f.eks. bankkvitteringer, for å sikre at støtten går til korrekt formål. En forutsetning for å få utbetalt støtte er at medlemskontingenten til Norske Kunstforeninger er betalt.

Spesielt for fraktstøtte

Forsikring, diett og overnatting dekkes ikke i fraktstøtteordningen. Ved frakt av kunst med egen bil skal Skattedirektoratets satser for trekkfri bilgodtgjørelse benyttes. Faktura eller signert regning fra sjåfør må vise antall kilometer og hvilken strekning som er kjørt. Regningen må inneholde kontonummer og være signert. Regningsmal finner du her 

Utbetalingsskjema med vedlegg sendes til:

E-post: rapport@kunstforeninger.no
eller
Post:
Norske Kunstforeninger, Kongens gate 2, 0153 Oslo

Fyll ut ett skjema per tildeling. Dersom du sender per e-post, så send én e-post per krav og slå gjerne sammen alle fakturavedlegg i én pdf.

Det finnes flere skanne-apper til mobil, som gjør kvitteringer og fakturaer mye mer lesbare enn vanlig mobilfoto. Appene lar deg også lagre flere sider i samme pdf-fil. Man kan for eksempel laste ned CamScanner (Android, iOS), Evernote Scannable (iOS) eller GeniusScan (Android, iOS). iPhone (iOS 11) har dessuten dokumentskanning innebygget i Notater-appen.

Spørsmål?