Utbetaling av støtte
Krav om utbetaling av støtte skal sendes til Norske Kunstforeninger senest to måneder etter at tiltaket er gjennomført.

Siste frist for å levere krav som gjelder vårens tildelinger er 1. november.
Siste frist for å levere krav som gjelder høstens tildelinger er 1. mai.

Norske Kunstforeninger forbeholder seg retten til evt. å be om utfyllende dokumentasjon for å sikre at støtten går til korrekt formål. Informasjon om frister for levering av krav vil bli opplyst om i Nyhetsbrev. Det vil ikke lenger bli purret per e-post. Dersom fristene ikke overholdes, går støtten tilbake til Norske Kunstforeninger

Påkrevde vedlegg for alle krav om utbetaling av støtte:

  • Utfylt utbetalingsskjema (last ned) med kort rapport, husk saksnummer
  • Kopi av fakturaer og/eller signerte regninger, begrenset opp til tilsagnsbeløp.

Påkrevde ekstra vedlegg ved krav om utbetaling av prosjektstøtte:

  • Foto, pressemeldinger og/eller medieoppslag, samt eventuell katalog. Fotodokumentasjon: Tre digitale høyoppløste foto i trykkvalitet. Filformat: jpeg / minimum størrelse 3008 x 200 pixler. NB: Kunstforeningen må ha rettigheter til å bruke bildene, og navn på fotograf må oppgis.

Utbetalingsskjema med fakturakopier sendes til: rapport@kunstforeninger.no
Eller per post til Norske Kunstforeninger, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo

NB: Send bare ett krav i hver e-post – og legg bare inn ett saksnummer per skjema. Skjema må lastes ned og lagres på egen maskin før utfylling (se over).

Mobilskanning
Slå om mulig sammen fakturavedlegg til én pdf-fil. Til orientering fins apper for mobilskanning, disse gjør dokumenter mer lesbare enn mobilfoto og gjør det mulig å lagre flere sider i samme pdf. iPhone (iOS 11) har for øvrig dokumentskanning innebygd i Notater-appen.

Spørsmål?