Hvorfor er det så få minnesmerker over navngitte kvinner i det offentlige rom i Norge? Prosjektet Fast Plass undersøker problemstillinger knyttet til representasjon, offentlighet, minnekultur, kunst, historie og politikk. Men det er også en dokumentasjon over de norske kvinnene som faktisk har funnet veien til en sokkel.

Fast Plass er initiert av Hilde Herming og Nora C. Nerdrum, og var opprinnelig tenkt som et bidrag til Stemmerettsjubileet i 2013 og Grunnlovsjubileet i 2014. Prosjektet er et selvstendig minnesmerke og en erstatning til det offentliges unnfallenhet ved anledningen. Arbeidet som er nedlagt og de funnene som er gjort, er imidlertid et viktig bidrag i en større og pågående diskusjon om minnesmerkers funksjon og betydning for nasjonens kollektive minne og historie. Norske Kunstforeninger har siden 2013 vært samarbeidspartner i prosjektet, og de lokale kunstforeningene har blant annet vært sentrale i registreringen av minnesmerker landet over.

Prosjektet skal munne ut i et nasjonalt arkiv, kunstprosjekter i utvalgte kunstforeninger og i 2017 kom boken Fast Plass – Norske kvinner på sokkel.

Kollektivt portrett av norske kvinners bidrag

Fast Plass er et prosjekt som innbyr til en refleksjon over representasjon, offentlighet, minnekultur, kunst, historie og politikk. Gjennom boken Fast Plass – Norske kvinner på sokkel hedres de om lag 80 navngitte kvinnene som er registrert. Samlet sett representerer disse kvinnene et slags kollektivt gruppeportrett over norske kvinners bidrag i samfunnsbygging, demokratisering og verdiskaping i et hundreårsperspektiv – fra begynnelsen av 1900-tallet til 2016. Dette utgjør ikke bare en del av Norges kvinnehistorie, men en viktig del av vår nasjonale historie.

Kunstner Marte Aas har reist omkring i landet og fotografert alle kvinnene, og boken er en fotobok med kunstneriske ambisjoner, utover det rent dokumentariske. Boken inneholder tekster av Kristin Brandtsegg Johansen, Helge Jordheim og Olga Schmedling.

Kongsvinger: Hvor ble det av kvinnene?

Fast Plass vil i samarbeid med Norske Kunstforeninger også resultere i kunstprosjekter i utvalgte kunstforeninger. Høsten 2016 startet det første prosjektet opp i Kongsvinger, med Kongsvinger Kunstforening og Kvinnemuseet som viktige aktører. De utvikler sammen med kunstner Ane Sivertsen Landfald, kartograf Karl Marius Sveen og prosjektleder Hilde Herming et formidlings- og utstillingsprosjekt.

Forprosjektet Hvor ble det av damene? skal sette kvinnene på Kongsvinger-kartet. Høsten 2017 inviteres lokalbefolkningen til å sende inn historier, fortellinger og minner fra fjern eller nær fortid om jenter og kvinner i Kongsvinger. Målet er å lage nye kart over Kongsvinger, der kvinnene er sterkere representert. Alle innspill ønskes velkommen, både de om pionerkvinner og om hverdagskvinnene. Innsamlingen vil foregå fram til 20. oktober 2017, og materialet vil være utgangspunktet for en presentasjon under 8. mars-uka 2018 på Kvinnemuseet.

Mer informasjon: www.kvinnemuseet.no
Mer informasjon: www.kongsvinger.kunstforening.net

Prosjektet i Kongsvinger er støttet av Norske Kunstforeninger og KORO.

Hvor ble det av damene i Kongsvinger? Illustrasjon/foto: Ane Sivertsen Landfald/Karl Marius Sveen