Fra utstillingen Reflekšuvnnat / Refleksjoner av Rose-Marie Huuva i Rana Kunstforening, 2020. Utstillingen er en del av utstillings- og formidlingsprosjektet «Voi voi, vi er på utstilling!». Det er et samarbeid mellom Norske Kunstforeninger og Samisk senter for samtidskunst, støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Kulturrådet, Sametinget og Fritt Ord.
Foto: Istvan Virag

Tatt av Heimdal vart utvikla av Heimdal Kusntforening saman med kurator Helga-Marie Nordby, som ein del av Norske Kusntforeninger sitt program Kurator i kunstforeningen. Her frå Bergmund Skarslien sin performance The dead violaplayer. Foto: Reidun Gravelseter/Heimdal Kunstforening

Tiago Bom mottok i 2019 Norske Kunstforeningers debutantpris for videoinstallasjonen República (2018). Prisen på 50 000 kroner deles årlig ut til en debutant på Høstutstillingen. Formålet med prisen er å løfte fram og synliggjøre yngre, uetablerte samtidskunstnere i Norge og sette søkelys på det viktige samspillet mellom samtidskunstnere og kunstforeninger. Foto: Vegard Kleven /NBK

Aktuelt

  • Alle
  • Nyheter
  • Journal
  • Kunst Pluss

Hva skjer i kunstforeningene?

Last inn flere eventer