Tiago Bom mottok i 2019 Norske Kunstforeningers debutantpris for videoinstallasjonen República (2018). Prisen på 50 000 kroner deles årlig ut til en debutant på Høstutstillingen. Formålet med prisen er å løfte fram og synliggjøre yngre, uetablerte samtidskunstnere i Norge og sette søkelys på det viktige samspillet mellom samtidskunstnere og kunstforeninger. Foto: Vegard Kleven /NBK

Kvinner på sokkel
- Kim Friele

Stillbilde fra Dalen av Stine Gonsholt og Åse Løvgren. Videoen er ett av fire verk som vises i videoprogrammet fra Høstutstillingen 2020. I samarbeid med Norske Kunstforeninger vises programmet i 11 lokale kunstforeninger landet over.

Aktuelt

  • Alle
  • Nyheter
  • Journal
  • Kunst Pluss

Hva skjer i kunstforeningene?

Last inn flere eventer